Eriksson Risk Consulting AB

Välkommen till Eriksson Risk Consulting AB

Eriksson Risk Consulting är ett företag som arbetar med att främja säkerheten inom främst svensk industri och kommunala verksamheter. Tjänsterna som erbjuds omfattar stöd vid risk- och säkerhetsbedömningar av processer och anläggningar, samt där tillhörande tjänster såsom utarbetande av rutiner för en säker verksamhet, utbildningar, säkerhetsanalyser, organisationsbedömningar m.m.


Företaget startades år 2004, men erfarenheten av säkerhetsarbete inom företaget sträcker sig betydligt längre bak i tiden. Per Eriksson har mer än 25 års erfarenhet av säkerhetsarbete inom industrin.