Kunder

  Exempel på kunder som Eriksson Risk Consulting har utfört ett flertal uppdrag åt är:
 • Kemira
 • Södra Cell
 • Stora Enso
 • Sandvik
 • Höganäs AB
 • Sysav
 • Växjö Energi
 • Borås Energi och Miljö
 • mfl.